Kontakt

ADRES WYDAWNICTWA:
ALLEGRO RECORDS Wojciech Staroniewicz
81-767 Sopot, Bohaterów Monte Cassino 23/5
Adres do korespondencji:
Urząd Pocztowy Sopot 5, skrytka poczt. 450,
ul. Grunwaldzka 78, 81-705 Sopot.
tel. +48 606 239 830
 
NIP: 585-104-73-00
Regon: 191095890
 
ING Bank Śląski S.A o / Sopot
Nr konta: 91 1050 1764 1000 0022 1835 0490
 
ADRES IMPRESARIATU:

 ALLEGRO  R E C O R D S  sp. j.
81-767 Sopot, Bohaterów Monte Cassino 23/5
Tel. +48 606 239 830
mail: biuro@allegrorecords.com

Adres do korespondencji / Postal Box:
Urząd Pocztowy Sopot 5 – 81-705 Sopot,
ul. Grunwaldzka 78 /skr. poczt.: 450

NIP: 5851462424,
Regon: 221516630
KRS: 0000395399 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Nr konta: 39 1050 1764 1000 0090 9170 5369
ING Bank Śląski S.A. o/Sopot