ATOM STRING QUARTET

Dawid Lubowicz – skrzypce                                           
Mateusz Smoczyński
 – skrzypce 
Krzysztof Lenczowski
 – wiolonczela 
Micha
ł Zaborski – altówka

Debut Album of The Year 2012

Najbliższe koncerty:

W tym zespole gra: